Sonja Rutten Medische Psychologie en Psychotherapie

 
 

Kosten en vergoeding

   

Vanaf 1 januari 2014 is voor de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet de psychologische hulp van de  eerstelijnspsychologische zorg veranderd in de generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (GBGGZ) en psychotherapie van de tweedelijnspsychologische zorg in de specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ).


In de GBGGZ loopt de vergoeding via een viertal zorgproducten (kort, middel, intensief en chronisch). In de SGGZ wordt gewerkt met DiagnoseBehandelCombinaties voor de GGZ (DBC-GGZ).


De GBGGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige psychologische problemen en de SGGZ voor mensen met meer ernstige psychologische problemen. Niet alle psychologische problemen worden vanuit de basisverzekering vergoed. Na de intakefase zal moeten blijken dat er sprake is van door de zorgverzekeraar vergoede problemen zoals angst, depressie, psychosomatische problemen, of persoonlijkheidsproblemen.