Sonja Rutten Medische Psychologie en Psychotherapie

 
 

Voor verwijzers

  

Voor overleg of vragen over een patiënt die u zou willen verwijzen ben ik te bereiken via email (info@sonjarutten.nl) of telefoon (06-12979444).

De verwijzing voor behandeling van uw patiënt moet aan een aantal voorwaarden voldoen, zodat de behandeling vergoed kan worden door de zorgverzekeraar. Ik werk vooral in de specialistische GGZ (SGGZ) maar u kunt ook verwijzen voor de basis GGZ (GBGGZ). De verwijzing dient te vermelden dat het gaat om een (vermoeden van) een DSM-5 stoornis en dient gedateerd en ondertekend te zijn en voorzien van een praktijkstempel. De richtlijnen voor de verwijzing zijn op dit moment dat een verwijzing maximaal 3 maanden voor het eerste contact (maar niet na het eerste contact) bij mij gedateerd mag zijn. Uw naam, functie en AGB-code moeten vermeld worden op de verwijzing.

Op dit moment bedraagt de wachttijd voor verzekerde zorg meer dan 4 maanden en is er helaas een tijdelijke patiëntenstop. Deze wachttijd geldt voor alle zorgverzekeraars en alle diagnoses, voor zowel BGGZ als SGGZ.