Sonja Rutten Medische Psychologie en Psychotherapie

 
 

Voor patiënten


Wanneer je je aanmeldt heb je doorgaans een verwijzing van de huisarts nodig. Deze verwijzing moet aan een aantal voorwaarden voldoen, zodat de behandeling vergoed kan worden door de zorgverzekeraar.  De huisarts moet aangeven dat het gaat om een vermoeden van een DSM-stoornis en of hij/zij verwijst naar de GBGGZ of SGGZ. De verwijzing dient gedateerd en ondertekend te zijn en voorzien van een praktijkstempel. De richtlijnen voor de verwijzing zijn op dit moment dat een verwijzing maximaal 3 maanden voor het eerste contact bij ons gedateerd mag zijn, maar niet na ons eerste contact. De naam, functie en AGB-code van de huisarts moet vermeld worden op de verwijzing.

Bij het eerste gesprek neem je deze verwijzing mee alsook een kopie van je identiteitsbewijs. Een sessie duurt 45 minuten en telt daarnaast 15 minuten administratietijd (voorbereiding en verslaglegging).